LOCATIES

Venlo – Eindhoven – Oisterwijk

OPENINGSTIJDEN

ma-vrij 09:00 – 17:00 UUR

CONTACT

info@oogkliniekzuidnederland.nl

NOODNUMMER

085-0437213

Belangrijke Patiënteninformatie

Uw zicht, onze missie: De beste zorg voor uw ogen!

Afspraken

Neemt u dan contact op via ons e-mailadres, contactformulier of via de bij ons aangesloten opticiens. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of de optometrist. 

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, komt u bij ons op bezoek op het spreekuur van dr. Mathijs van de Put, of bij de opticien bij u in de buurt. 

 

Om het oog te onderzoeken worden er druppels toegediend. Hierdoor kunt u een aantal uur wazig zien, houdt u er rekening mee dat u niet zelfstandig naar huis kunt gaan. Houdt u er ook rekening mee dat een volledig bezoek soms tot meer dan een uur kan duren (eerst vooronderzoek optometrist, dan pupillen wijd druppelen, en als laatste consult oogarts).

Nieuwe patiënten

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van het elektronische patiëntendossier. Hiervoor hebben we echter wel enkele basisgegevens van u nodig. U kunt hiervoor het afsprakenformulier invullen.

Zorgverzekeraars

Oogkliniek Zuid-Nederland heeft geen contract met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u van ons een offerte opgestuurd krijgt.

Verwijsbrieven

Deze brief kan u opvragen via uw huisarts of via een optometrist werkzaam bij uw eigen optiekzaak. Heeft u hierover meer vragen, stuur gerust een mail naar ons mailadres.

Toegankelijkheid

Al onze locaties zijn rolstoeltoegankelijk

Noodgevallen

Eerste week na een operatie door ons uitgevoerd mag u bellen naar ons noodnummer. 

Neemt u dan contact op met uw huisarts of spoedpost

Annuleringen

Indien u wilt annuleren, stuur ons dan een mail, geen telefoon alstublieft, wij zorgen dan voor een nieuw afspraakmoment.

Mocht u bij nader inzien geen gebruik willen maken van onze behandelingen bij Oogkliniek Zuid-Nederland stellen wij het zeer op prijs dat u een mailtje stuur naar info@oogkliniekzuidnederland.nl

Facturen

Volgens de regels van de NZA waarin de facturatie informatie verplichtingen voor medisch-specialistische zorg -NR/REG-2207a in alle bijzonderheden zijn vastgelegdwordt er bij een behandeling aan beide ogen op dezelfde dag automatisch een tweede DBC-subtraject aangemaakt.
Daardoor is het onmogelijk om de behandeling van beide ogen op één  factuur te krijgen.
Omdat het relatief vaak voorkomt dat op dezelfde dag beide ogen geïnjecteerd of gelaserd worden hebben we veel facturen op dezelfde dag met dezelfde behandeling voor de zelfde patiënt.
Omdat vaak een factuur over het hoofd werd gezien als wij die afzonderlijk verstuurden, versturen we deze nu samen in een mail bericht met de betreffende uitleg erbij.
Meestal is de oorzaak dat u bij het indienen van de factuur vergeten bent om de tweede pagina erbij te sluiten.
Juist deze pagina is van het grootste belang voor uw verzekeraar, daar staan namelijk alle verplichte gegevens op die de NZA stelt voor medisch-specialistisch zorg volgens NR/REG-2207a.
Als bewijs dat de factuur aan al deze voorwaarden voldoet staat onderaan de Hash-code die speciaal voor de betreffende factuur als waarmerk daartoe wordt gegenereerd door een extern computer systeem.
Dien de factuur opnieuw in met alle pagina’s dan is uw verzekeraar verplicht om afhankelijk van uw polis en voorwaarden minstens een deel te vergoeden.

CBR-Keuring

Bij ons kunt u terecht voor uw CBR keuringen op zeer korte termijn. 

Uitsluitingscriteria Patiënten

Oogkliniek Zuid-Nederland levert geen zorg op het gebied van laagvolume hoog-complexe oogzorg waaronder orbitachirurgie, netvlieschirurgie, corneachirurgie en glaucoomchirurgie. Patiënten met een dergelijke complexe hulpvraag worden doorverwezen naar een in deze zorg gespecialiseerd centrum.

Patiënten met een ASA classificatie >= III kunnen niet behandeld / geopereerd worden bij OMB Patiënten met een BMI >= 35 kunnen niet behandeld / geopereerd worden bij OMB