Locaties

Venlo – Eindhoven – Oisterwijk

Openingstijden

09:00 – 17:00

Contact

info@oogkliniekzuidnederland.nl

Noodnummer

085-0437213

TARIEVEN

Wij proberen zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn bij
Oogkliniek Zuid-Nederland

Op deze pagina leggen we uit met welke tarieven we werken, maar ook hoe het werkt met de afhandelingen van uw facturen met betrekking tot uw verzekeraar. Mocht u meer willen weten, dan raden we u ook echt aan om even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies uitleggen wat uw polis inhoudt en welk deel zij voor hun rekening gaan nemen. Hieronder treft u precies uitgelegd welke prijzen we hanteren per behandeling en hoe dat verder allemaal in werking gaat. Mochten er hierover nog vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd een bericht achterlaten op onze contactpagina. Wij nemen dan binnen enkele werkdagen contact met u op.
Hoe Werkt Dat Nu Bij Oogkliniek Zuid-Nederland?

Op deze pagina treft u een pdf document aan waarop onze prijzen uitgebreid staan vermeld. 

Ook kunt hier een korte beschrijving vinden over hoe wij onze facturen met u afhandelen, gezien we niet aangesloten zijn bij een verzekeringsmaatschappij. 

We raden u dus altijd aan om even kort te bellen met uw eigen verzekering en navraag te doen over de vergoedingen met betrekking tot uw polis. 

Klik hier voor een overzicht van onze passantentarieven voor 2023.

Klik hier voor een overzicht van onze passantentarieven voor 2024.

 

 

Klik hier voor een offerte voor staaroperatie.

Klik hier voor een offerte voor na-staaroperatie.

Klik hier voor een offerte voor reguliere consulten.

Klik hier voor een offerte voor injectietrajecten

In Nederland is het in de medisch-specialistische zorg zo geregeld dat per drie tot vier maanden gekeken wordt welke zorg is verleend. Een factuur volgt daarom gemiddeld vier maanden na uw eerste consult. Bij een verrichting zoals een staaroperatie is deze periode korter en bedraagt deze gemiddeld één tot twee maanden.
Wanneer u voor het eerst een afspraak heeft bij Oogkliniek Midden-Brabant, bestaat deze afspraak meestal uit een consult plus (eenvoudige) diagnostiek (1 poli bezoek met diagnostiek eenvoudig). Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van de hoeveelheid herhaal consulten en wat er verder aan diagnostiek wordt verricht.
Elk consult dat na uw eerste consult volgt, geldt als een herhaal consult. Dit is anders wanneer u met een nieuwe klacht komt die losstaat van uw eerste consult. In dat geval is er sprake van een nieuw zorgtraject en is de eerste afspraak die betrekking heeft op uw nieuwe klacht weer een eerste consult zoals hierboven omschreven.

Een consult kan ook via de telefoon of e-mail plaatsvinden. Een telefonisch of e-consult geldt ook als een herhaal consult. Op zo’n herhaal consult zijn dezelfde tarieven van toepassing als op een face-to-face consult. Enkel wanneer het gaat om een herhaalrecept, het doorgeven van een uitslag van een onderzoek of een simpele toelichting die ook door een administratief medewerker beantwoord kan worden, wordt dit niet in rekening gebracht.

Belt of mailt u ons op u eigen initiatief voor aanvullend advies over uw klacht, houdt er dan rekening mee dat dit als een consult kan worden gefactureerd. Voor meer informatie over zorg en tarieven kunt u terecht op de website van de NZa. www.nza.nl

Wij voeren ook rijbewijs keuringen uit voor het CBR. Dat betreft zorg die niet verzekerd is. Deze vorm van zorg moet u dus altijd helemaal zelf betalen. Als u bij ons een rijbewijs keuring ondergaat, dient u het bedrag direct na afloop van de keuring te betalen. Dit kan contant of met uw pinpas. 

Ons tarief voor een rijbewijs keuring is €99,99 voor een reguliere keuring. Wanneer ook een gezichtsveldonderzoek nodig is worden aanvullende kosten van €49,99 in rekening gebracht. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Tijdens een staaroperatie verwijderen wij uw eigen troebele lens (staar) en vervangen deze door een heldere kunstlens. De standaard lens die wij plaatsen is monofocaal (een lens die resulteert in een goede kwaliteit van zien op één afstand (dichtbij of veraf). Een monofocale lens is inbegrepen bij de prijs van een staaroperatie. 

Het is ook mogelijk om een bijzondere lens te plaatsen tijdens de operatie. Bijvoorbeeld een torische lens (een lens die ook een cilinder afwijking corrigeert waardoor de kwaliteit van zien op één afstand (dichtbij of veraf) beter wordt. Ook kunnen wij een een extended depth of focus lens (EDOF) plaatsen, dat is een lens die op verschillende afstanden een betere kwaliteit van zien geeft. Deze beidde lenzen worden niet standaard vergoed door de verzekering. Ons aanvullende tarief voor een torische lens is € 650,- per oog en voor een EDOF lens € 1.200,- per oog.

U ontvangt van 20/20 klinieken een factuur voor de door Oogkliniek Midden-Brabant verleende zorg. Deze factuur dient u zelf te betalen. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Waneer u de factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft voldaan, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Deze versturen wij zowel per e-mail als per post. U heeft dan alsnog 14 dagen de tijd om zonder dat u daarvoor bijkomende kosten maakt de factuur te voldoen.

Indien u de factuur niet alsnog binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering voldoet, dan zijn wij gerechtigd om de invordering van uw factuur uit handen te geven aan een incassobureau zonder dat wij u daarover eerst hoeven te informeren. De kosten die wij moeten maken ter voldoening van de factuur komen voor uw rekening. Deze kosten zijn minimaal € 40,- maar kunnen ook hoger oplopen. Ook zijn wij gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat de eerste betalingstermijn (30 dagen) is verlopen.

VERGOEDINGEN EN INFORMATIE ZORGVERZEKERAARS POLIS

Vergoedingen

Oogkliniek Zuid-Nederland heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars vergoeden facturen t.a.v. verzekerde zorg volledig of gedeeltelijk mits u een geldige verwijsbrief heeft. Geldige verwijzers zijn de huisarts, oogarts, of optometrist. Uw vergoeding is afhankelijk van de soort polis die u heeft afgesloten. Dit is of een natura of een restitutiepolis. Dit staat los van aanvullende verzekeringen.


Naturapolis

Als u een naturapolis heeft, vergoedt uw verzekeraar een bepaald percentage van de behandeling. Dit percentage verschilt per verzekeraar en ligt doorgaans tussen de 65% en de 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Raadpleeg uw polis en verzekeringsvoorwaarden om er achter te komen welk percentage voor u geldt. Neem contact op met uw verzekeraar voor meer informatie aan de hand van de offertes. Deze zijn hierboven te vinden onder het kopje offertes.

Restitutiepolis

Als u een restitutiepolis heeft, ontvangt u een hogere vergoeding dan bij een naturapolis. Bij een restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar 100% van het marktconforme tarief. Omdat dit tarief verschilt per verzekeraar, zult u bij uw verzekeraar na moeten gaan hoeveel u precies vergoed krijgt. Mocht u voor langdurige zorg bij Oogkliniek Zuid-Nederland onder behandeling blijven bijvoorbeeld t.a.v. ooginjecties, droge ogen of zorg t.a.v. de oogdruk (glaucoom), dan is het nemen van een restitutiepolis het overwegen waard.

Eigen risico

Let op: u heeft altijd te maken met uw eigen risico. Dat eigen risico is er voor iedereen, ongeacht welke polis u heeft en ongeacht of u gebruik maakt van een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgverlener. Het minimaal vastgestelde eigen risico voor 2021 is € 385,-.Facturatie

Wij sturen u rechtstreeks een factuur voor de verleende zorg. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur. Om de vergoeding van uw verzekeraar te ontvangen, dient u zelf de factuur naar uw verzekeraar op te sturen. Die zal vervolgens beoordelen op welke vergoeding u recht heeft en dat bedrag aan u uitbetalen. In Nederland is het in de medisch-specialistische zorg zo geregeld dat per drie tot vier maanden gekeken wordt welke zorg is verleend. Daarom volgt een factuur pas na gemiddeld vier maanden na uw eerste consult. Bij een verrichting zoals een staaroperatie is de periode korter en bedraagt deze gemiddeld een tot twee maanden. Omdat wij geen contracten hebben met verzekeraars, hebben wij geen enkele invloed op de vergoeding die uw verzekeraar uitkeert. Bent u het niet eens met het bedrag dat uw verzekeraar vergoedt, dan zult u contact op moeten nemen met uw verzekeraar.

Voordelen Voor U

Er zijn verschillende voordelen voor uw als patiënt om te kiezen voor Oogkliniek Zuid-Nederland. Naast expertise is er tijd en aandacht voor de patiënt. Door onze samenwerking met optometristen kunnen wij de zorg bij uw in de buurt organiseren en is er tijd voor kwalitatief hoogstaande metingen. Daarnaast hebben wij korte wachttijden waardoor wij u op korte termijn kunnen ontvangen voor een consult en / of operatie.